Kayıt Formu

Kayıt ücreti yoktur. Kongre özetleri flaş bellek veya CD şeklinde hazırlanacaktır.

Bildiri Başvurusu

Bildiri özetleri, linkte verilen şablona uygun, en fazla 2 sayfa olarak “MS-word” formatında hazırlanmalı ve “submission@kaucuk2016.org” adresine gönderilmelidir. Özeti yazım kuralları aşağıda verilen “Bildiri Özeti Şablonu”nda yer almaktadır. 

Bildiri Özeti Şablonunu indirmek için tıklayınız


Poster Hazırlama Kuralları

Posterin boyutları 90 (yatay) x 110 (düşey) cm ve posterler tek parça halinde olmalıdır.

Poster sayfasının üst, alt, sağ ve sol kenarlarından 2 cm boşluk bırakılmalıdır.

Posterlerde tüm yazılar, okunması kolay olan bir yazı stili kullanılarak verilmelidir. Posterin başlığı 60 punto ve koyu (bold) olarak yazılmalı ve başlığın iki satırı geçmemesine özen gösterilmelidir. Yazar isimleri ve iletişim adresleri için 30 punto ve koyu,  diğer bölümler için16-18 punto büyüklüğünde harfler kullanılmalıdır. Metinde bölüm başlıkları 24 punto ve koyu olarak yazılmalıdır.

Posteri sunacak yazarın adının altı çizilmiş olmalıdır.

Metnin iki kolon halinde ve arada şekiller yeralacak biçimde verilmesi tercih edilmelidir.

Posterler; giriş, yöntem, bulgular, sonuçlar ve tartışma  gibi bölümlerden oluşmalı ve en sonda daha küçük karakterlerle kaynaklar da dizin halinde belirtilmeldir.

Poster hazırlamada renk sınırlaması olmayıp, görselliği arttırıcı renkli şekil ve fotoğrafların kullanılmasına ağırlık verilmelidir. Şekillerde karakterlerin kolaylıkla okunabilmeleri için uygun boyutta karakterler kullanılmalı ve tüm şekillerde aynı karakterler tercih edilmelidir. Şekiller, uzaktan kolay görülebilecek boyutlarda verilmelidir.