İlk duyuru: 4 Ocak 2016 

İkinci duyuru: 4 Nisan 2016

Özet gönderimi için son tarih: 19 Ağustos 2016

Bildiri kabullerinin ilanı: 30 Eylül 2016

Kongre tarihleri: 25-26 Kasım 2016